Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в ...

Инфлацията от началото на годината е 5.2%, а годишната инфлация за март 2022 г. е 12.4%

Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. месечната инфлация е 2.2%.

През 2020 година с обществено водоснабдяване е свързано 99.9% от населението на област Добрич

През 2020 година с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната, съобщават от Отдел Статистически изследвания - Добрич.

Регистрираната безработица отново достигна рекордно ниските 4.8%

Равнището на регистрираната безработица в страната намалява, като през март то отново достигна рекордно ниската стойност от 4.8%, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Проект за рехабилитация на уличната инфраструктура стартира в Стефаново, Одърци и Плачидол

263 719,67 лв. e размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Община Добричка по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за подобряването на улична и социална инфраструктура в три населени места. ...