Културен афиш на град Добрич за периода 25 април -1 май

Предстоящите събития от културния календар на община Добрич

Добричкият фотограф Стефан Стефанов призовава в кадри: Ходете на театър!

В 23 кадъра Стефан Стефанов – Stefoto показва своя поглед към театралната сцена на Добрич.

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ стартира прием на проекти, свързани с инвестиции в аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ обяви два нови приема по СВОМР

Окръжен съд – Добрич отчете дейността си за изминалата 2021 година

Председателят на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева представи отчет за дейността на институцията и районните съдилищата в Добрички съдебен район през 2021 година.

Стартира прием на документи за плащанията по Натура 2000

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов започва прием на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за ...