КТ Подкрепа: Намаляват жертвите на трудови злополуки

От синдикалната организация посочват,че насочването на вниманието от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията COVID-19, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното...

Заключителна пресконференция по проект за развитие на туристическия потенциал се проведе в Генерал Тошево

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“

Сдружение „Добруджанци 27“ ще използва физкултурния салон в бившето училище „Отец Паисий”

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за отдаване под наем без търг на част от масивна двуетажна сграда - физкултурен салон, находяща се на адрес - ул. „Отец Паисий” №16, с площ 208,06 кв.м, частна общинска собственост на Сдружение ...

Община Добрич ще поеме краткосрочен дълг за ремонта на зала Добрич

Община Добрич ще сключи договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – ...

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

Заседанието ще започне в 9 часа днес