Славянска музика представя Българският камерен оркестър – Добрич на 24 май

Славянска музика в изпълнение на Български камерен оркестър – Добрич с гост диригент Калина Василева ще звучи на 24 май в Градски парк „Св. Георги“

Ванина Григорова от Студио "Сарандев" отново в "Детска мелодия на годината"

Ванина Григорова от Студио „Сарандев“ отново ще се потопи в магията на Националния фестивал „Детска мелодия на годината“

В кои случаи ДФЗ ще отхвърля частично или изцяло заявки за плащане по проектите на МИГ?

Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМP за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г.

Нараства броят на сключените граждански бракове в област Добрич, намалява броят на разводите

През 2021 г. в област Добрич са регистрирани 797 юридически брака - с 81 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.7‰.

Демографските процеси нареждат област Добрич на 15 място по брой жители в страната

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Добрич в края на 2021 г. е 167 314 души, което представлява 2.4% от населението на България (6 838 937 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението ...