Нови 6 милиона лева за Община Тервел по Програма за развитие на селските райони

Петият пореден проект на Община Тервел по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) вече е одобрен.

Над милион за текущ ремонт и поддържане на РПМ в област Добрич от началото на 2011 г.

Областно Пътно Управление - Добрич е усвоило от началото на годината почти 1 886 000 лв. От тях близо 785 000 лв. са свързани с дейности по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в областта, като са изразходвани до края на ...

Свободни работни места в Добрич на 19 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 17 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич: