В Каварна откриха Националния фестивал на любителските театри с международно участие

Фестивалът е създаден през 1998 година, когато културни дейци сформират инициативен комитет, основал тогавашните театрални празници, в памет на изтъкнатия български театровед от Каварна проф. Гочо Гочев

Планови прекъсвания на електрозахраването на 6 май

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 5 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранване на 2 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранване на 1 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич