Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще открие обновеното и разширено Спешно отделение на МБАЛ ...

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ, в т. ч. и подобряване на достъпа за лица с ...

908 ученици влизат в класните стаи в община Добричка

114 са първокласниците, които на 15 септември за пръв път ще влязат в класните стаи в 13 училища на територията на община Добричка

Графикът за демогласуване в община Добрич и община Добричка

Община Добричка обсъди днес осигуряването на дърва за огрев с ДГС - Добрич

Осигуряването на дърва за огрев за живеещите в населените места в община Добричка бе дискутирано днес на среща между кметовете и кметските наместници и Директора на Държавно горско стопанство - Добрич

Официално откриха академичната година в Колеж Добрич към Шуменския университет

Заместник-кметът по хуманитарни дейности в Община град Добрич д-р Емилия Баева и Областният управител Здравко Здравков бяха гости на официалното откриване на академичната година в Колеж Добрич, част от структурата на Шуменски ...