Още четири проекта за 235,5 хил. лв. постъпиха в МИГ Добричка

Днес приключи периодът за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка, финансирана по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

МИГ Добричка с проекти за над 5 млн. лв. и 93,35% изпълнение на Стратегията за местно развитие

МИГ Добричка е една от първите 16 МИГ в страната, на които бяха предоставени средства от ПРСР 2007 - 2013г. в размер на 3 220 000 лева за финансиране на малки проекти в подкрепа на земеделието, за развитие на бизнеса и благоустрояване на ...

6 села от Община Добричка пропуснаха шанса си за асфалтиране

Общинският съвет на община Добричка не подкрепи предложението да се кандидатства по Мярка 41322 – Обновяване и развитие на населените места, на МИГ Добричка. Срокът за внасяне на проектното предложение изтече вчера.

ВИДЕО: МИГ Добричка работи по 5 активни проекта, предстои сключване на договори за още толкова

Основната част от тях са по Мярка 121 на ПРСР за модернизация в стопанството, съобщи изп. директор на Местната инициативна група Надежда Василева. Четиричленният екип на МИГ Добричка е разработил и консултирал общо 25 проекта. 7 от ...

До 600 кг лавандулов цвят от декар в Добричка област през 2012 г.

Най-високи са добивите от етеричномаслената култура в Шумен и Добрич