Скандално решение на съветниците на Община Добричка

В няколкомесечна сага администрацията и съветниците на Община Добричка нееднократно променяха решенията си относно временен заем на МИГ Добричка и днес за пореден път прегласуваха решение в стила: "Дай си ми куклите - на ти ...

Спасена бе дейността на МИГ - Добричка

МИГ - Добричка е на водеща позиция сред действащите в страната общо 35 местни инициативни групи. Тя е на първо място по брой приключили проекти и по резултатност на бенефициентите и на второ по брой сключени договори и по размер на ...

Съветници блокират работата на МИГ Добричка

Искането за временен безлихвен заем в размер на 60 000 лева от общинския бюджет отпадна от дневния ред още в началото на заседанието на ОбС на община Добричка днес, въпреки, че преди седмица бюджетната комисия го одобри единодушно. ...

114% изпълнение на стратегията си отчита МИГ Добричка

Резултатите бяха представени днес от ръководителя на местната инициативна група Надежда Василева пред бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони.

Всички проекти на МИГ Добричка са одобрени

Екипът на МИГ Добричка съобщава, че 59 проекта, кандидатстващи за финансиране от Стратегията за местно развитие вече са официално одобрени.