МИГ Добричка подписа споразумение, с което са предоставени 2 933 000 лв. за подпомагане на земеделски стопани и ...

Представиха стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка в помощ на земеделските стопани и предприемачи.

Народният представител Даниел Йорданов днес посети село Лясково

На среща с жителите на село Лясково днес бяха народният представител от БСП Даниел Йорданов, кметът на община Добричка инж. Тошко Петков и председателят на Общинския съвет на БСП Добричка г-жа Надежда Василева.

Надежда Василева: Общината е с лице и отношение към Сдружение „МИГ Добричка”

Промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и Устава на Сдружение „МИГ Добричка” бяха направени на заседание на Общото му събрание. Взети бяха решения и за представителството и управлението на ...

Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг организира Община Добричка

Обществено обсъждане за гарантиране на дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция организира Община Добричка.

Почти 3 милиона лева получава МИГ Добричка за Стратегията си за водено общностите местно развитие

В резултат на обединените усилия на общинското ръководство и на активните земеделци, предприемачи и граждани от община Добричка, Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местната инициативна група (МИГ) ...