Сдружение МИГ Добричка проведе конференция за запознаване на заинтересованите страни със степента на ...

Сдружение МИГ Добричка организира и проведе еднодневна информационна конференция за запознаване на местното население и заинтересованите страни със степента на изпълнение на Стратегията за ВОМР, която прилага от 2018г.

Проект за рехабилитация на уличната инфраструктура стартира в Стефаново, Одърци и Плачидол

263 719,67 лв. e размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Община Добричка по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за подобряването на улична и социална инфраструктура в три населени места. ...

Пчелар от Добричко ще произвежда крем-мед по европроект

Договорът е подписан на 18 януари 2022 г. и ще продължи до юни 2025

ОИЦ-Добрич представи дейността си пред земеделски производители в община Добричка

Областният информационен център – Добрич запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“.

МИГ Добричка подписа договор за предоставяне на финансова помощ на земеделски стопанин за техника за ...

Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански ...