18 проектни предложения са постъпили в МИГ Добричка

1,975 млн. лв. е бюджетът по седем мерки за 2013-та на Местната инициативна група

Поредица от срещи организира МИГ Добричка

Инициативите са свързани с изпълнението на одобрената стратегия на групата на стойност 3,220 млн. лв.