Зимен фестивал, посветен на червеногушата гъска, ще се проведе почивните дни в Шабла

Фестивалът „Шабла и птиците“ ще се проведе в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Зимен фестивал „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ ще се проведе в крайморския град

Фестивалът ще се проведе на 17 и 18 декември на площада пред и в НЧ Зора 1894 – Шабла

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА 28 ОКТОМВРИ

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранване на 27 октомври

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 26 октомври

Бюлетин за плановите прекъсвания на териотрията на област Добрич