Повече от 150 деца от община Добричка се включиха в конкурса „Здраве и радост с Баба Марта“

Ученици от 12 общински училища на територията на община Добричка се включиха в първия конкурс за мартеници, иницииран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Ремонтните дейности налагат организация на учебния процес в ПМГ “Иван Вазов” и ОУ “Христо Ботев”

Мащабни ремонтни дейности се извършват в Езиковата гимназия “Гео Милев”, Природо-математическата гимназия “Иван Вазов”, както и в Основното училище “Христо Ботев”.

Община Добричка отличи изявени дейци на образованието и културата на празничен концерт

С празничен концерт Община Добричка отбеляза Деня на българската просвета и култура и славянската писменост

Превенция на гръбначните изкривявания в СУ "Димитър Талев" по програма на Лайънс клуб Добрич

През месец ноември в СУ "Димитър Талев" - Добрич бяха направени безплатни медицински прегледи от д-р Павлина Бахлова по една от приоритетните програми на Лайънс клуб Добрич за превенция и профилактика на гръбначните заболявания ...

Основното училище в тервелското село Зърнево вече предлага столово хранене

Първият учебен ден от втория срок на учебната година бе и първият ден, в който в ОУ „Христо Ботев“ в с. Зърнево стартира столово хранене на учениците.