ОС Добрич одобри проект за подкрепа на над 300 възрастни и хора с увреждания

Общинският съвет даде съгласие Община Добрич да кандидатства с проект „Грижа в дома в Община град Добрич“, по Програма „Развитие на човешките ресурси”

Месечната инфлация за септември е 1.2%, а годишната - 18.7%

През септември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: образование, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и хранителни продукти и безалкохолни напитки

11 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Над 800 милиона са хората в света, живеещи със затлъстяване. По данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 в България се запазва висока честота на затлъстяване сред населението в активна ...

Община Генерал Тошево продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа +”

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ...

Годишната инфлация у нас премина 17%

Най-сериозно е поскъпването в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива