Утре приключва приемът по важна лозарска мярка

Утре, 21 април 2022 г, изтича срокът, в който се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово с одобрен проект от ПУДООС

С този проект ще се изгради класна стая на открито за екологично образование, ще се оформи достъп до зоната за отдих, ще се оформи зона за зацветяване, където децата сами ще засадят цветя и ще полагат грижи за тях.

Община Шабла с одобрен проект „Облагородяване на кът за отдих в с. Езерец“

Проектът предвижда обособяване на зона за отдих чрез доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение, декоративна ограда, беседка, паркови пейки, маси с пейки и осветителни тела в имота до кметството.

Проект за рехабилитация на уличната инфраструктура стартира в Стефаново, Одърци и Плачидол

263 719,67 лв. e размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Община Добричка по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за подобряването на улична и социална инфраструктура в три населени места. ...

Община Крушари подобрява културната си инфраструктура по проект

Седем читалища от община Крушари ще подобрят материално-техническата си база с европейски средства.