113 първокласници тръгват на училище в община Тервел

Първокласниците тази година са 113, с 15 по-малко от миналата година.Запазва се броят на постъпващите в първи клас деца в селата Зърнево и Коларци. В Тервел първолаците са 60, с 4 по-малко от есента на 2018 година.

1070 ученици ще прекрачат училищните прагове в Община Добричка

Община Добричка е в готовност за нормално започване на учебната 2019/ 2020 година.

Колежът в Добрич откри новата академична година

Колежът в Добрич при Шуменския университет ”Епископ К. Преславски” днес откри новата академична година

Четири са основните причини за отпадане на децата от предучилищното и училищно образование

Социално-икономическият фактор, етно-културните традиции, миграцията на населението и социална неграмотност сред родителите са едни от основните причини за отпадането на децата от предучилищно и училищно образование.

Стартира услугата „Равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим” в Генерал Тошево

Стартира предоставянето на услугата „Равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски ...