Обучение срещу агресията ще проведат в две училища от община Добричка

"Не на насилието и агресията" е поредната инициатива, предвидена по плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната ...

СУ „Никола Вапцаров” в с. Карапелит отбелязва патронния си празник

По традиция всяка година СУ „Никола Вапцаров” в с. Карапелит, община Добричка през декември отдава почит на своя патрон - поета на вярата Никола Вапцаров

Една трета от абсолвентите на Колеж Добрич са отличници

Традиционно в навечерието на студентския празник се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на Колеж Добрич към шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

134 абсолвенти от Колежa към Шуменския университет в Добрич ще получат дипломи

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ Колеж - Добрич се подготвя за церемонията за промоция на абсолвенти

С музикално-поетична програма ученици от Дуранкулак отбелязаха патронния празник на своето училище

ОУ „Св. Кл. Охридски“ в село Дуранкулак отбеляза своя патронен празник