Близо 19% от населението на област Добрич е с висше образование, а 13.4% са с начално или по-ниско образование

Това показват данните от последното преброяване на населението у нас

Около 200 младежи до 29 години могат да започнат работа в културни институти по програмата за заетост

Около 200 безработни младежи до 29 години със средно и висше образование в сферата на изкуството ще могат да започнат работа в институти от областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата.

Навършват се 90 години от рождението на художника Никола Богданов /1932 – 2013/

На днешния ден спомена за него ни връща Регионалната библиотека "Дора Габе"

Свободни работни места в Добрич на 15 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

В област Добрич през учебната 2021/2022 в предучилищното образование са записани 4.7 хил. деца

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 479, от които 451 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 5.9%.