Масово се разорават нивите с рапица в Добруджа

Маслодайната култура не е поникнала заради продължителната суша в региона.

Между 50 и 60 лв. на декар рента ще изплаща арендатор от с.Черна

Иван Иванов обработва 6000 дка. Според него орязаните земеделски субсидии не би трябвало да се отразят негативно върху рентите.

Ожънатите площи с маслодаен слънчоглед са 99.95%

Получената продукция по предварителни данни е над 1,38 млн. тона.

Добруджанският земеделски институт празнува 60-годишен юбилей

С Национална научна конференция на тема „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полските култури” Добруджанският земеделски институт край гр. Ген. Тошево отбелязва своя 60-годишен юбилей.

С национална научна конференция Добруджанският земеделски институт отбелязва 60 години

През 2011-та се навършват и 70 години от полагането на основите на аграрната наука в Добруджа.