Отбелязваме Световния ден на климата

На 15 май отбелязваме Световният ден за борба с климатичните промени.

Комисия по заетост проведе заседание, на което прие извършеното анкетно проучване сред работодатели за ...

На база проучването област Добрич предлага резултатите от анкетирането да се отчитат и вземат под внимание при подготовката на план-приема в средните и висши учебни заведения

През 2022 г. Инспекцията по труда планира кампания за превенция на недекларирания труд

Прилагане на противоепидемични мерки в предприятията ще е акцентв контролната дейност и през настоящата година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% ...

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в ...

4 846 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2021 г.

През първите шест месеца на 2021 г. на работа в област Добрич са постъпили 4846 безработни лица.