Регионалният исторически музей обявява конкурс за поезия "Възкресения 2023"

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения

Младежкият център в Добрич организира Национален конкурс за карикатура

В „Смешното в училище в карикатури” могат да участват деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години

Младежки център - Добрич обявява конкурс за любителите на науката

Конкурсът е създаден по инициатива на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич и цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника ...

МБАЛ открива конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД ...

Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. от 27.01.2023 г. до 09.02.2023 г

Община град Добрич обявява конкурс рецитал „За да я има България“

Община град Добрич обявява VII Областен конкурс рецитал „За да я има България“, посветен на 3 март – Национален празник на България. Конкурсът цели да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие, ...