Спряха продажбата на лекарства с ранитидин

Изпълнителната агенция по лекарствата и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени ...

Проверяват лекарствените продукти, съдържащи ранитидин

По информация на Изпълнителната агенция по лекарствата Европейската агенция по лекарствата започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, поради съмнение за възможна контаминация с нитрозамини в активните ...

  • «
  • 1
  • »