Зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити за семена и торове

От 21 януари стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци и закупуване на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове, винени лозя ...

Набавете си пръст за разсадите

Тръгва втори прием по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От днес до 10 ноември 2020 г. се отваря втори прием по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 21 ...

ДФЗ започна изплащането на помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От Държавния фонд „Земеделие“ са изплатили 9 808 740 лв. на 7 252 земеделски стопани по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя.

Последен ден приемат документи по de minimis за плодове и зеленчуци, лозя, рози и пропаднали площи

Последен ден ДФ „Земеделие” приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.