Четири чужди компании обучаваха учениците на Професионалната гимназия по аграрно стопанство

За трета година гимназията осъществява мобилност на ученици по Програма Еразъм +. проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000008135 „Европейски път към мечтана професия“, финансиран от Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за...

Последен работен ден за 47-ия парламент

От 1 август депутатите излизат във ваканция

От утре приемат заявления за извънредната помощ за четири сектора

62 млн. лв ще бъдат разпределени между свиневъди, птицевъди, оранжерийни производители и лозари

Реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” продължава

Агенция по заетостта продължава реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст

Продължава приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

За да се възползват от услугите по мярката, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които са разположени на територията на цялата страна, и там – на място да подават заявленията си.