Нови социални услуги, реновиране на детски градини и ясли са сред отчетените дейности за 2021г. в ресора на д-р ...

Зам.-кметът по Хуманитарните дейности към Община град Добрич д-р Емилия Баева презентира,че до момента са подкрепени с 19 социални услуги множество нуждаещи се в общността

Днес е Европейският ден за защита на личните данни

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни в Европа

През 2021 г. безработицата в област Добрич бележи спад до 4,9%

Равнището на безработица в Добричка област средно за 2021 година е 4,9%1, с 2,1 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (7% за 2020 г.).

СУ ще признава оценката от матура за почти всички специалности

За учебната 2022/2023 година Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.

Министерство на земеделието стартира нова инициатива „виртуална приемна”

На 28 януари (петък), от 10:00 ч. Министерство на земеделието стартира нова инициатива „виртуална приемна”.