40 ученици от 9 града взеха участие в националната конференция "Добруджа и Първата световна война. Личности и ...

Националната ученическа конференция „Добруджа и Първата световна война. Личности и събития”, организирана от Регионалния исторически музей в Добрич, събра 40 ученици от 9 до 11 клас от 9 български града.

Над 34 200 ученици повишават уменията си за работа с образователни платформи

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

МОН сподели над 100 помощни материала за онлайн обучението

Над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са достъпни на платформата на Министерството на образованието и науката (МОН).

Градивни идеи за развитието на градското пространство представи „Добрич в бъдеще време 6.0.“

Форумът се проведе за пореден път в рамките на инициативата Global Dobrich

Идеи за развитието на Добрич генерира гражданският форум „Добрич в бъдеще време 6.0“

Инициативата е на добричкото сдружение „Граждани +“ и от 2017 г. се провежда с подкрепата и участието на Община гр. Добрич