Млади фермери развиват стопанствата си с еврофинансиране

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево

Отворен е прием на МИГ Тервел - Крушари за поддържане и възстановяване на културното и природното наследство...

Целта на настоящата подмярка е да посрещне нуждите на местните общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност посредством културното и природно наследство.

Индексират разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция ще индексира одобрени разходи по проектни предложения за инвестиции, свързани със строителни дейности по ПРСР 2014-2020 г., засегнати от инфлацията

Фонд "Земеделие" отпуска 500 хил. лева за борба с доматения молец

Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс от 100 000 лева за 2023 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”