Приеха бюджета на Община Добричка за 2020 година

С 12 гласа „за” и 8 „против” беше приет бюджетът на Община Добричка за 2020 година на провело се днес заседание на Общинския съвет.

Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Седмичен обзор на новините за периода от 16 до 20 декември

16 004 746 лева е стойността на план-сметката за чистотата на Добрич

Общинският съвет на Добрич днес прие предложената от кметския екип план-сметка за чистота през 2020-а година

Обявено е обществено обсъждане на План-сметката за разходите за чистотата в Добрич

От община Добрич информират, че са обявили обществено обсъждане на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за ...

Приеха бюджета на Община Добричка за 2019 година

Единодушно бе приет бюджетът на Община Добричка за 2019 година на провело се днес извънредно заседание на Общинския съвет.