Местата без вода в областта днес (1 февруари)

В и К Добрич уведомява, че на 01.02.2023 без водоподаване ще бъдат:

Общините Добричка, Крушари и Генерал Тошево внесоха предложения за ремонт на военни паметници

Днес се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници“, което бе председателствано от секретаря на Комисията гл. експерт Красимир Куртев

МИГ Добричка продължава уверено с трета по ред Стратегия за ВОМР

Одобрен проект на МИГ Добричка за разработване на Стратегия за ВОМР по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 от ПРСР 2014 - 2020 г.

Местата без вода в областта днес (30 януари)

В и К Добрич АД уведомява своите клиенти. че на 30.01.2023 без водоподаване ще бъдат:

Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Обзор на събитията от изминалата седмица