Изменят се условията за наем на земеделски земи

Съгласно последните изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на изискванията към договори за наем на земеделски земи е важно собственици и ползватели да знаят основните ...

Договорите за наем на земя ще се подават до 31 юли

До 31 юли е удължен срокът за подаване на договорите за наем на земя за повече от една година в общинските земеделски служби.

Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

В Държавен вестник, бр. 42 бяха обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Стартира кампанията „Спечели с ЕНЕРГО-ПРО“

На 15 май стартира кампанията „Спечели с ЕНЕРГО-ПРО“. В нея могат да вземат участие всички битови клиенти на електроснабдителното дружество ЕНЕРГО-ПРО Продажби.

До края на април се декларират дължимите данъци за първото тримесечие на 2018 година

До края на месец април 2018 г. всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за първото тримесечие на 2018 г.