Община Тервел получи благодарствено писмо от Джудо клуб "КАН ТЕРВЕЛ - 2019"

Благодарствено писмо от сенсей Жеко Стоянов и младите спортисти на местния клуб по джудо получи община Тервел.

С 4 865 553 лева е обезпечена работата на седемте общински училища в Община Тервел

В тази сума не са включени средствата, с които общината дофинансира училищата, както и сумите, които училищата получават за реализиране на дейности по национални и други програми.

Кметът на Тервел получи благодарствено писмо от украинския град Александрия

Благодарствено писмо за предоставената хуманитарна помощ получи кмета на Тервел Симеон Симеонов от украинския си колега - кмета на община Александрия.

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за водено от общностите местно развитие, съобщават от ...

Симеон Симеонов: Честит празник, тервелчани!

Поздрав от кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов по случай 62-годишнината от обявяването на Тервел за град: