На годишно събрание бе отчетена дейността на съдилищата в Добрички съдебен район през 2022 година

В Съдебната палата в Добрич се проведе общо събрание на съдиите от Добрички съдебен район, на което бе обсъден Годишния доклад за дейността на Окръжния съд и петте районни съдилища в района

До 31 януари 2023 г. животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити

Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет на Фонда по искане на ...

Подписано е споразумението за КТД между ръководството на МБАЛ-Добрич и КТ „Подкрепа“

След повече от четири месеца на преговори споразумението за Колективен трудов договор (КТД) в МБАЛ-Добрич е подписано днес. Основните заплати на всички служители са увеличени между 37 и 40%.

Емил Радев: Хората в невъзможност да си плащат дълговете ще могат да започнат начисто

Пред бившия социален министър Емил Радев подчерта, че правосъдието в България трябва да е справедливо, евтино и лесно за гражданите.

Окръжен съд – Добрич отчете дейността си за изминалата 2021 година

Председателят на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева представи отчет за дейността на институцията и районните съдилищата в Добрички съдебен район през 2021 година.