Приемът по пчеларската програма за 2022 г. ще стартира в първите дни на новата година

На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. За 2022 г. финансовият ресурс е 8 073 092.57 лева.

23 000 онлайн магазина са регистрирани в НАП

Близо 23 000 онлайн магазини са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година до момента

Организациите на производители на плодове и зеленчуци ще подават заявления и чрез портала за достъп до ...

Промени по Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...

Младите лекари, работещи в COVID структури, имат право на зачисляване за специализация на мястото, където ...

Това ще допринесе и за задоволяване, в по-голяма степен, на потребностите на населението от специалисти.

Дирекция „Социално подпомагане“ -Балчик приема заявления за еднократна финансова подкрепа за отопление

Дирекция "Социално подпомагане" приема заявление-декларация от желаещите да получат еднократна финансова подкрепа за отопление