КЕВР утвърди цена на природния газ за месец януари в размер на 133,41 лв./MWh

Според регулатора повишаващите се цени на природния газ налагат спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества, за да може те да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон

При какви условия може да намалим размера на глоба от НАП

При наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера ѝ с 20%, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното им постановление, информират от институцията.

От 1 януари ще действат нови правила за електронна търговия с храни

Вече е актуална наредба, свързана със Закона за храните, която да регламентира дейността

Още пет дни биофермерите доказват продукция

Това важи за стопаните, поели едногодишен ангажимент или добавилите нови площи към парцелите си

До 10 декември пчеларите подават заявления за обезщетения за загинали кошери

От 3 до 10 декември 2021 г. пчеларите могат да подават заявления за обезщетения по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Утвърденият от Управителния съвет...