НАП напомня: Сезонните работници трябва да се осигуряват здравно сами

Летният туристически сезон приключва и предстои трудовите договори на сезонно наетите работници по Северното Черноморие да бъдат прекратени. От офиса на НАП в Добрич напомнят на тези от тях, които не започнат друга работа след ...

НАП Добрич приема заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия

От 4 септември офисът на НАП в Добрич приема заявленията за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ - осигурените лица имат възможност да избират къде да се превеждат вноските им за ...

НАП издаде брошура „Данъци и осигурителни вноски на земеделските стопани“

Офисът на НАП в Добрич започна да разпространява брошура „Данъци и осигурителни вноски на земеделските стопани”. Брошурата е разработена от експерти в Централното управление на агенцията и има за цел да запознае и улесни ...

Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

Остават три работни дни за подаване на корпоративните декларации, напомнят от НАП Добрич. Срокът изтича на 31 март, а до тогава трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

89 добруджанци ще си върнат 24 000 лева надвнесен данък

Над 390 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 607 физически лица, които са надвнесли данък върху доходите през данъчната кампания на изминалата 2014 година.