България ще участва с дует на „Детската Евровизия“ в Париж

Конкурсът ще се проведе на 19 декември т.г. под наслов "Imagine" ("Представи си").

Конкурс за ученическо есе организират в община Добричка

„Празниците в моето родно място“ е темата на конкурса за ученическо есе, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка.

Младите лекари, работещи в COVID структури, имат право на зачисляване за специализация на мястото, където ...

Това ще допринесе и за задоволяване, в по-голяма степен, на потребностите на населението от специалисти.

Днес е крайният срок за подаване на заявка за участие в Годишните награди в туризма

Министерството на туризма провежда надпреварата в различните категории за шести път

Конкурс за Коледна картичка 2021 обявява Община Добрич

За поредна година Община Добрич организира конкурс за коледна картичка, в който могат да участват ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на град Добрич.