Стартира приемът на заявления за кредити по Пчеларската програма за 2022 г.

Заявления за кредити ще се приемат до 30 юни

Утре приключва приемът по важна лозарска мярка

Утре, 21 април 2022 г, изтича срокът, в който се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Стартира прием на документи за плащанията по Натура 2000

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов започва прием на заявления за подпомагане по мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за ...

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на ...

От 21 април стартира Ковид помощта за земеделските стопани

От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 ...