МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ с прием на проекти от малки и средни предприятия

До 30 април 2022 г. Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ приема проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.113 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегията за водено от общностите местно ...

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Редовно заседание на Общинския съвет на община Добрич ще се проведе утре (29 март), от 9 часа. В проекта за дневен ред са включени 40 точки.

Още 10 дни добричките училища кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Десет дни имат училищата от Добрич и областта да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”.

Културен афиш на Община град Добрич за периода 21 – 27 март

Предстоящите културни събития в града

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за водено от общностите местно развитие, съобщават от ...