686 безработни в област Добрич са постъпили на работа през март 2022г.

На работа през март 2022 г. в област Добрич са постъпили 686 безработни лица.

Европейско финансиране за подобряване на енергийната ефективност в преработващите предприятия

Областен информационен център-Добрич представи пред близо 50 души предстоящата процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и ...

Панорама на средните училища се провежда в Добрич

16 училища от Добрич участват в тазгодишното издание на Панорамата на средните училища, която се провежда днес от 11.00 до 16.00 часа на площад „Свобода“.

Панорама на средните училища ще се проведе в Добрич

Участие в Панорама на средните училища са заявили 16 училища от град Добрич

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ стартира прием на проекти, свързани с инвестиции в аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ обяви два нови приема по СВОМР