Животновъдите ще получат общо 79 млн. лв. подпомагане по извънредната Covid мярка

Очаква се кандидатстването за финансовата помощ да започне веднага след насроченото за днес заседание на Управителния съвет на Фонд „Земеделие“.

175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството

175 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Изтича срокът за подаване на проекти за инвестиции в растениевъдството

До 8 април се приемат проекти по инвестиционната схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството

До 8 април се приемат проекти по инвестиционната схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

ОИЦ-Добрич с информационен щанд на Специализирана трудова борса в Добрич

На 7 април (четвъртък) 2022 г. от 10:00 часа, Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в Специализирана трудова борса, в Общински младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич, по покана на Дирекция „Бюро по труда“ - ...