Последен краен срок да станете учители със Заедно в час

Всички висшисти имат последна възможност да станат учители през програма „Нов път в преподаването” на фондация „Заедно в час” до 15 март 2022 г.

ОИЦ представи условията за безвъзмездна финансова подкрепа за млади земеделски производители и малки ...

Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска-експерт в Областенинформационен център-Добрич запозна над 30 заинтересовани лица с условията закандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски ...

ОИЦ-Добрич продължава своята дейност и през следващите две години

Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ и стартира изпълнението на проект “Областен информационен център – Добрич 2022-2023 г.“

МБАЛ-Добрич изпраща 2021 с обновен екип от млади специализанти и в стабилно финансово състояние

По-спокойно е положението и с приетите за лечение от коронавирус

ОИЦ-Добрич на работна среща с Областния управител на област Добрич

Днес, Васил Карапанчев, областен управител на област Добрич и инж. Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич проведоха работна среща, на която беше обсъден предстоящия програмен период 2021- 2027 г.