Община Тошево ще кандидатства по два нови проекта

Община Генерал Тошево подготвя документацията за кандидатстване по два нови проекта. Те са по Програмите за енергийна ефективност на Международен фонд "Козлодуй".

Общината финансира автори

До 30 март физически и юридически лица могат да подават заявления за финансиране на добрички автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич.

Кандидатстудентска борса в Добрич

За поредна година в Общински младежки център "Захари Стоянов" ще се проведе борса за кандидат - студенти.

Община Добрич обявява конкурс за проекти на НПО

Конкурс за представяне на проектни предложения от неправителствени организации на територията на Общината по Програма „Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община Добрич"

48 улици включени в проект за битова канализация в Тошево

Средствата, които се отпускат за канализацията са близо 20 000 000 лева.