Денков: МОН изготвя методика за кандидатсване за STEM центрове

Финансирането ще дойде от Плана за възстановяване, обяви образователният министър

До 27 март удължават срока за участие в кампанията "РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА" 2

Поради големия интерес крайният срок за подаване на младежки проекти се удължава до 27 МАРТ

Последен ден за участие по схемата за зимните пръскания

Средствата за подпомагане ще се предоставят на два етапа

МИРГ „Шабла- Каварна-Балчик“ с три отворени процедури за кандидатстване

С бюджет от 400 000 лв., по процедура BG14MFOP001-4.10-МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” ще се подкрепи развитието на преработващите предприятия чрез изграждането на нови и ...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 14 – 20 март

Предстоящите културни събития в града