Община Добрич кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за етап две на проекта за изграждане на битова ...

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за ...

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Общинският съвет на Добрич ще заседава редовно на 30 март. В дневния ред са включени 28 точки.

Община Добрич е подала заявление за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за битова канализация в кв. ...

Община град Добрич е подала заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнението на етап II от общо ...

Инж. Пенчо Керванов: Предприети са незабавни мерки за отстраняване на проблема с пропадналия участък по ул. ...

След обилните валежи в средата на месец февруари се наблюдава пропадане по ул. „Батовска“ в Добрич. Според зам.-кметът по „Устройство на територията“ инж. Пенчо Керванов този проблем не е от скоро, защото улягането е ясно ...

Приеха бюджета на община Генерал Тошево за 2021 година

На редовно заседание на Общинския съвет беше приет Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево. Той беше подкрепен с 10 гласа „за“, а 7 гласуваха „въздържал се“.