Проект търси възможностите черноморският регион да е разпознаваема туристическа дестинация за качествена ...

Висше училище по мениджмънт проведе в гр. Добрич две последователни събития, фокусирани върху възможностите за насърчаване на местното развитие, чрез пълноценно възползване от предимствата и уникалните характеристики на ...

Продължава работата по проекта "Заедно можем да продължим" в Генерал Тошево

Предвижда се специалистите от мобилния екип да предоставят индивидуални и групови беседи и в по-големите населени места в общината, с оглед пълен обхват на уязвимите групи и превенция на социалното изключване.

ОИЦ – Добрич и НССЗ – офис Добрич с обща подкрепа към местните земеделски стопани

Областен информационен център - Добрич и Националната служба за съвети в земеделието, офис Добрич проведоха съвместна информационна и работна среща със земеделски стопани от област Добрич.

Още 10 дни добричките училища кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Десет дни имат училищата от Добрич и областта да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”.

Представиха новите електробуси в Добрич

Община Добрич представи електробусите Карсан и зарядните станции по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ днес в базата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.