За новата лапароскопска апаратура, с която вече може да се похвали МБАЛ – Добрич, чуйте по Радио 99 днес

Голяма част от предаването по Радио 99 днес ще е посветена и на политиката.

Възобновяват присъствените срещи с експерти на НССЗ в страната

Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Срещите ще разширят и улеснят достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на ...

Министър Бозуков: Ще търсим възможности за удължаване на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски ...

Ще търсим възможности за удължаване на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това заяви министърът на ...

Свободни работни места в Добрич на 17 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Отбелязваме Световния ден на климата

На 15 май отбелязваме Световният ден за борба с климатичните промени.