Планови прекъсвания на електрозахраването на 29 май

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

На годишно събрание бе отчетена дейността на съдилищата в Добрички съдебен район през 2022 година

В Съдебната палата в Добрич се проведе общо събрание на съдиите от Добрички съдебен район, на което бе обсъден Годишния доклад за дейността на Окръжния съд и петте районни съдилища в района

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при ...

Над 1 млн. лв. надвнесен данък е възстановила НАП на добруджанци

Възстановената сума е заради данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, за намалена работоспособност, облекчение при доброволно осигуряване и застраховане, дарения и данъчно облекчение за млади семейства

Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 6 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на ...