453.4 хил. лв са приходите от нощувки в областта за ноември 2021

74.2% са от български граждани, а 25.8% - от чужди граждани

С 4.0% са се увеличили местата за настаняване през ноември 2021 в сравнение с предходната година

С 2.4% се е увеличил и броят на леглата в тях по данни на Националния статистически институт

Ръст на посещенията на чужденци в България спрямо ноември 2020

Повече в сравнение с ноември месец миналата година са и пътуващите българи

13.3 хиляди са нощувките във всички места за настаняване в област Добрич, регистрирани през октомври 2021 г.

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. достигат 866.7 хил. лв., като 62.9% са от български граждани, а 37.1% - от чужди граждани.

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9% в сравнение с октомври 2020 г.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 28.4%, така и от български граждани - с 3.7%.