От 1 до 5 юли клиентите на Енерго-Про могат да отчетат сами показанията си във връзка с промяната на цените

Във връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на електроенергията, считано от 1 юли, Енерго-Про ще фактурира потребената от клиентите електроенергия съгласно утвърдените цени ...

Нова въздушна мрежа осигурява по-стабилно електрозахранване в Рогачево

Специалисти на Енерго-Про подмениха близо 2600 метра въздушни проводници в село Рогачево, област Добрич. Компанията извърши анализ на електроразпределителната мрежа в района за определяне на участъците, които имат нужда от ...

Изнесени офиси на Енерго-Про в област Добрич

За поредна година Енерго-Про обслужва клиенти в малки населени места в Североизточна България в рамките на проекта "В услуга на клиента". През следващата седмица компанията организира мобилни офиси за обслужване на клиенти на ...

Енерго-Про дава възможност за самоотчет на своите клиенти при предстоящата промяна на цените

Във връзка с обявената промяна на крайните цени на електроенергията от 7 април всички клиенти на Енерго-Про могат да извършат самоотчет на потребените от тях количества. За целта те могат да направят справка за показанията на ...

6,7% по-ниско потребление на ток в Североизточна България по време на "Часът на Земята"

С 6,7% по-малко електроенергия са консумирали клиентите на Енерго-Про по време на "Часът на Земята". Данните на компанията са на база сравнение на потреблението час по-рано в Североизточна България.