Форум „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се ...

Събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се провежда днес в Огледална зала „Нели Божкова”.

В Ген. Тошево разясниха втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ...

Събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ ...

Община Добрич е партньор в събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“.

Ремонтирани са 11 общински пътища, осигуряващи достъп до 30 населени места в Община Добричка през 2017г.

За снижаване на праховите замърсявания и емисиите от автомобилния транспорт Община Добричка залага на подобряване пропускателната способност на съществуващата пътна мрежа в това число ремонт и рехабилитация на част от пътните...

Арх. Коларов участва в годишната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Зам.-кметът „Устройство на територията“ арх. Боян Коларов участва днес и утре в ХХ–ата годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, съобщават от Община Добрич. Срещата се провежда в Дома на ...