Представители на община Добричка ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност

Срещите ще се проведат на 18 и 19 октомври в Осло.

Започнаха строително-монтажните работи по проекта за обновяването на поликлиниката в Шабла

Започнаха строително-монтажните работи по проект "Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника гр. Шабла, община Шабла", финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.

Ремонтират сградата на пожарната в Добрич по проект

На 06 март 2017 г. от 10:00 часа в малка зала на община град Добрич се проведе встъпително публично събитие във връзка с реализиране на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция ...

Община Генерал Тошево ще обнови енергийно шест сгради по програма „Региони в растеж”

Община Генерал Тошево подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, по силата на който ще бъдат енергийно обновени шест обществени сгради.

Напредък по проект за оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален ...

Продължава изпълнението на дейности по проект "Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в град Добрич".