Общинският съвет прие Програмата за управление на община Добричка за мандат 2019-2023

На провела се редовна сесия на Общинския съвет на Община Добричка беше приета Програмата за управление на Общината за мандат 2019-2023.

Община Добричка с проект за подмяна на уличното осветление в 10 села

Община Добричка ще кандидатства с проектно предложение за подмяна на уличното осветление с LED в 10 села на територията й.

В Генерал Тошево започва саниране на една административна сграда и три жилищни

Символична първа копка е била направена в Генерал Тошево по проект „Повишаване на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативната програма „Региони в растеж”.

Отварят мярката за напояване в началото на януари 2020 г.

„Мярката за напояване, мярка 4.3, по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) се очаква да стартира с малко забавяне от 2 до 3 седмици и да бъде отворена в началото на януари“, обяви министърът на земеделието, храните и горите ...

Отпускат още 14,5 млн. лв. за саниране на сгради в 28 български града, сред които Генерал Тошево

28 български общини ще имат достъп до 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради.