С три нови проекта за енергийна ефективност кандидатства Община Генерал Тошево

С три нови проекта за енергийна ефективност кандидатства Община Генерал ТошевоОбщина Генерал Тошево кандидатства с три допълнителни проекта за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд в града.

Шипката е допустима култура по мярката за инвестиции в материални активи

Шипката е допустима за подпомагане по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Това се казва в ...

Висок интерес към подмерките по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Пред над 60 потенциални бенефициенти на 25, 26 и 27 юли Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационни срещи в общините Каварна и Крушари и шабленското село Дуранкулак.

Гимназия „Тодор Рачински“ в Ген. Тошево ще бъде изцяло реновирана

Професионалната гимназия по земеделие “Тодор Рачински“ в Генерал Тошево ще бъде цялостно реновирана и ще получи модерно оборудване, съобщи Министерството на образованието и науката.

Форум „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се ...

Събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се провежда днес в Огледална зала „Нели Божкова”.